مختصری از من

اینجاب منظم.پیگیر.کوشا.خلاق وپیشتاز در کار گروهی میباشن

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1381
  دیپلم انسانی
  / معدل 14.75

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  فدک طرح و سیستم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۳
  آرین طنین پارسه
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  آوا سیما
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • تیر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۹
  نصر
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com