مختصری از من

علاقه شدیدبه محیطی که به مراتبازسطح دانش ومهارت من بیشترمی باشدوسرعت کاربهم انگیزه مضاعف می دهدومشتاق همکاری باآدم های قوی ترازخودم می باشم درضمن به کارتیمی هم علاقمندهستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1392
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی دزفول1 / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  شرکت کاغذسازی کارون
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ متصدی دستگاههای برش وبسته بندی کاغذ
 • تیر ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۸۵
  شرکت کاغذسازی کارون شوشتر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ متصدی برش وبسته بندی کاغذ

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال-کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برقکارصنعتی ومونتاژتابلوهای برق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • برقکارصنعتی ومونتاژتابلوهای برق
  20% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com