مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 15.07

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تکوین الکترونیک
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس فنی

دانش تخصصی

 • هیدرولیک و نیوماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اجزا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD mechanical
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هیدرولیک و نیوماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی اجزا
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com