مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری کشاورزی
  گرایش سازه های آبی /دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران / معدل 17.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه های هیدرولیکی /دانشگاه سراسری قم / معدل 14.07
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه سراسری ارومیه / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت فنی و مهندسی سازه پردازان ساینار
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیرعامل

  توضیحات: فعالیت اصلی شرکت در زمینه پایدارسازی گودهای عمیق شهری / اجرای کامل ساختمان های مسکونی می باشد

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت بسپارپی ایرانیان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: زمینه فعالیت شرکت پایدارسازی گود های عمیق می باشد

 • مهر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت فنی و مهندسی پرلیت
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: سرپرست عملیات خاکبرداری و پایدارسازی مجتمع تجاری تات

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  متروی تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  تدریس دروس دانشگاهی رشته کارشناسی عمران در آموزشگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Etabs & Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com