مختصری از من

روحیه کار تیمی- مسئولیت پذیر- دقیق و پیگیر

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه تهران / معدل 18.15
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه تهران / معدل 17.72

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر
  منابع انسانی/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: شرح وظایف: استخراج و تنظیم شرح مشاغل سازمان در 3 فاز/ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و اجرای آزمایشی آن/ پیشنهاد روش‌های مختلف هدف‌گذاری برای واحد فروش در سطح فردی و گروهی/ تنظیم آیین‌نامه‌ی تخصیص تسهیلات سازمانی در غالب طرح انگیزشی/ بررسی آزمون‌های پیش از استخدام و انتخاب آزمون‌ها جهت جذب برای مشاغل مختلف/ تهیه و تنظیم فرم‌های مصاحبه برای گروه‌های شغلی سازمان/ تنظیم پرسشنامه‌های آموزشی برای سنجش رضایت از کیفیت دوره‌های آموزشی/ پژوهش و مطالعه در مورد مسائل مختلف سازمانی و ارائه مشاوره به سطوح مختلف سازمان.

 • اسفند ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۳
  مؤسسه توسعه فراگیر آسیا (مؤسسه آموزشی مطالعاتی مدیریت شهری)
  پژوهشگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تأثیر توسعه شهر الکترونیک بر افزایش سلامت اداری در شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران) استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی‌اصغر پورعزت استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی‌ پیران‌نژاد
 • مقاله: بررسی علل قانونی- قضایی فساد و ارزیابی وضعیت راهبردهای قانونی- قضایی برای مبارزه با فساد محل ارائه: همایش ملی پلیس و ارتقاء سلامت اداری (21 آبان 1393)/ تهران/ بازرسی کل ناجا / مرکز تحقیقات کاربردی
 • مقاله: بررسی تأثیر توسعه شهر الکترونیک بر سلامت اداری مورد مطالعه: شهرداری منطقه 6 تهران
 • عنوان پروژه: منبع‌شناسی سلامت اداری سال انجام: 91-1390
 • تهیه محتوای دوره آموزش الکترونیکی برای مدیران شهری سال انجام: 1391
 • عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر اجتماعی سرای محله نارمک (منطقه 8 شهرداری تهران) سال انجام: 1390
 • عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر اجتماعی بهسازی خیابان شریعتی (منطقه 3 شهرداری تهران) سال انجام: 1390
 • عنوان پروژه: ارزیابی تأثیر اجتماعی مجموعه ورزشی صدف (منطقه 3 شهرداری تهران) سال انجام: 1389

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com