مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم حسابداری
https://.com