مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت مالی
  /دانشگاه غیر انتفاعی کار

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  تک پروتئین
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالیات بر ارزش افزوده
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مالیات بر ارزش افزوده از موسسه کار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: از موسسه کار
 • نرم افزار همکاران سیستم (حسابداری)
  60% Complete
  عنوان مدرک: از موسسه همکاران سیستم
 • نرم افزار تراز
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالیات بر ارزش افزوده
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مالیات بر ارزش افزوده از موسسه کار
https://.com