مختصری از من

برای ارتقا مهارت های تحصیل خود جویای کار میباشم
انتقاد پذیر . انعطاف پدیر

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش علوم انسانی /دانشگاه آزاد خوی
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش علوم انسانی /دانشگاه آذر آبادگان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  پشتیبانی سهام پدیده شاندیز
  مالی و حسابداری/ اطلاعات سهام

  توضیحات: علت ترک کار :توقف فعالیت موسسه توسط دولت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com