مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمه سامان
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری
 • بهمن ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت لبنیات مادی
  مالی و حسابداری/ مدیریت کل انبارهای محصول
 • فروردین ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت لبنیات مادی
  مالی و حسابداری/ معاونت کارگزینی و امور اداری
 • مهر ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۹
  شرکت لبنیات مادی
  صنایع غذایی/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl و رایانه کار
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl و رایانه کار
https://.com