مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه مدیترانه شرقی / معدل 15.75

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1384
  تدریس در زمینه برق- ترانسفورماتور و ژنراتور- همچنین ماشینهای الکتریکی

پروژه ها

 • 1393
  تشخیص خطهای جاده و دنبال کردن آن توسط دستگاه هوشمند
  اولیه

ابزار و نرم افزار

 • مطلب
  80% Complete
  عنوان مدرک: پروژه

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com