مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  گرایش مهندسی فناوری طراحی ونوسازی بافت فرسوده /دانشگاه علمی کاربردی سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری تهران / معدل 15
 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم معماری
  گرایش معماری طراحی شهری /دانشگاه جامع علمی کاربردی علامه قطب راوندی واحد 15 / معدل 18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  پرشین سوئیچ (آسان پرداخت )
  منابع انسانی و آموزش/ اداری
 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  صنایع چوب راشین
  هنر/طراحی/ کمک طراح

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران شعبه کریم خان
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: آسان پرداخت
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران شعبه کریم خان
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: آسان پرداخت
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com