مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مشهد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  گذراندن دوره های تخصصی فروش و مدیریت فروش حرفه ایی
 • 1391
  گذراندن دوره های تخصصی فروش و مدیریت فروش حرفه ایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فروش حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن دوره
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت فروش حرفه ای
https://.com