مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور منجیل / معدل 15.62

ابزار و نرم افزار

 • مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: Icdl درجه یک و دو

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com