مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
  گرایش مهندسی نفت و گاز /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 15.5
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه / معدل 16.25

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پیمانکاری ویراکاو
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه- نیروگاه سیکل ترکیبی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پیمانکاری ویراکاو
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  مهندسی مشاور نافع امین
  مهندسی صنایع/ کارشناس اقتصادی، فنی و مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مستندسازی و گزارش‌ نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول پایپینگ (Piping)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com