مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهنذسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مهندس IT

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • وردپرس(WordPress)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com