مختصری از من

دارای مدرک network+ از مجتمع فنی تهران هستم و علاقه مندم در این حوضه به فعالیت بپردازم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  الکتریکی سرشار
  تزریق پلاستیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com