مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه آزادواحددامغان
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی تاسیسات
  گرایش حرارت وبرودت /دانشگاه آزاد واحددامغان / معدل 14.48
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم تاسیسات
  گرایش حرارت /دانشگاه آزاد واحدساری / معدل 15.5

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com