مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد بروجرد / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه ی مقاله ی 200 صفحه ای با موضوع نقش ابزار کنترلی الکترونیکی در صنعت-انجام پروژه های کارشناسی ارشد با موضوع (BMS-HOME AUTOMATION)
 • 1395
  ترجمه ی مقاله ای 200صفحه ای با موضوع نقش ابزار کنترلی الکترونیکی در صنعت-انجام پروژه های کارشناسی ارشد با موضوع (BMS-HOME AUTOMATION)-برگذاری جلسه ای جهت اشنایی دانشجویان رشته ی برق دانشگاه ازاد بروجرد با مبحث BMS
 • 1394
  ترجمه ی مقاله ای 200 صفحه ای با موضوع نقش ابزار کنترلی الکترونیکی در صنعت-انجام پروژه های کارشناسی ارشد با موضوع (BMS-HOME AUTOMATION)

پروژه ها

 • 1395
  پیاده سازی سیستم هوشمند در چندین واحد مسکونی-تجاری(home aytomation)
  طراح و مجری
 • 1395
  ترجمه ی مقاله ای 200صفحه ای با موضوع نقش ابزار کنترلی الکترونیکی در صنعت-انجام پروژه های کارشناسی ارشد با موضوع (BMS-HOME AUTOMATION)-برگذاری جلسه ای جهت اشنایی دانشجویان رشته ی برق دانشگاه ازاد بروجرد با مبحث BMS

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • هوشمند سازی-BMS
  80% Complete
  عنوان مدرک: BMS(Building managment system)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هوشمند سازی-BMS
  80% Complete
  عنوان مدرک: BMS(Building managment system)
https://.com