مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش پول و بانکداری /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی علامه قزوینی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  آرمان حساب پویا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • کارشناس فروش حواله ارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناس فروش حواله ارزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com