مختصری از من

به شدت علاقمند به فعاليت در محيطي هستم كه انتظاراتش به مراتب بيشتر از سطح دانشي و مهارتي من باشد اين موضوع محركي جدي در مسير رشد فرديم محسوب ميشود و انگيزه به كار را در وجودم مي افزايد همچنين سرعت كار بهم انگيزه مضاعف ميدهد و كندي و نديد بازخورد مورد نظر من را كسل و تلاشم را براي بهبود نتيجه ي دلخواه چندين برابر ميكند، مشتاق همكاري در محيطي فعال براي نشان دادن توانايي هاي فردي و سخت كوشي خود ميباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي كشاورزي
  گرایش علوم و صنايع غذايي /دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  كارخانه كروز
  همكاري گروهي در خط توليد كارخانه مربوطه

  توضیحات: كارگر نمونه و الگوي اخلاقي صبر و شكيبايي گروه

 • خرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  شركت كاسپين مد
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

  توضیحات: كسب عنوان خوش برخورد و پي جو از جانب سرپرست فروش و مدير فروشگاه

 • آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  فروشگاه زيروتن
  بازاریابی و فروش/ مسئول فروش

  توضیحات: كسب عنوان صبور و با اخلاق-فروشنده نمونه از جانب مالك فروشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا،موسيقي،پياده روي،سرود
 • شنا
 • كوه نوردي
 • موسيقي
 • پياده روي
 • به شدت علاقمند در محيطي هستم كه به مراتب بيستر از سطح دانشي و مهارتي من باشد اين موضوع محركي جدي در رشد فرديم محسوب ميشود و در تعريف كلي به اين نوع محيط كاري به شدت علاقمند ميباشم، سرعت كار بهم انگيزه ي مظاعف ميدهد و كندي و نديد بازخورد مشخص كسلم ميكند، مشتاق همكاري در محيطي فعال و نشان دادن توانايي ها و سخت كوشي خود هستم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت استراتژیکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کارکرد حرفه ای با نرم افزار های اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نرم افزار power point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت استراتژیکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهینامه رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com