مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
    گرایش مکانیک خودرو /دانشگاه تبریز / معدل 16.6
https://.com