مختصری از من

هدف:
کار به عنوان مهندس صنایع در جوي خلاق و برخورداري از این فرصت که از توانایی هایم استفاده کنم .

علت ترك شغل فعلی :
شغل من تجربه فوقالعادهاي می باشد اما همه آنچه میتوانستم در موقعیتی که داشتم بیاموزم، آموخته ام و
دیگر در شرکت جایی براي پیشرفت من نمی باشد .

خصوصیات فردي:
علاقه مند به پیشرفت ، یادگیري و کار گروهی

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور تهران شمال
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت کارخانجات ماشین سازی اصفهان
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

پروژه ها

 • 1394
  پروژه اسکلت فلزی سیستم حمل مواد مگا مدول کوثر
  کارشناس مناقصات - برنامه ریزی و کنترل پروژه - کنترل هزینه

  توضیحات: -تهیه مدارک فنی و مالی جهت حضور در مناقصه
  -آماده سازی برنامه زمانبندی
  -به روز رسانی گانت پروژه ها
  -گزارش دهی (پيشرفت – تاخيرات)
  -آماده سازی صورت وضعیت ها و پیگیری
  -برنامه ریزی و کنترل هزینه

 • 1393
  پروژه مخازن تحت فشار پتروشيمي مرجان
  کارشناس مناقصات - برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: -تهیه مدارک فنی و مالی جهت حضور در مناقصه
  -آماده سازی برنامه زمانبندی
  -به روز رسانی گانت پروژه ها
  -گزارش دهی (پيشرفت – تاخيرات)
  -آماده سازی صورت وضعیت ها و پیگیری

 • 1390
  پروژه مخازن تحت فشار پتروشیمی کردستان
  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: -آماده سازی برنامه زمانبندی
  -به روز رسانی گانت پروژه ها
  -گزارش دهی (پيشرفت – تاخيرات)
  -آماده سازی صورت وضعیت ها و پیگیری

 • 1389
  پروژه اسکلت فلزی سیمان مارگون
  برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: -آماده سازی برنامه زمانبندی
  -به روز رسانی گانت پروژه ها
  - گزارش دهی (پيشرفت – تاخيرات)
  -آماده سازی صورت وضعیت ها و پیگیری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: msp - p3&6
 • کنترل هزینه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت هزینه - موسسه نوین پارسیان
 • Financial and Economic Feasibility Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره امکان سنجی پروژه ها - سازمان مدیریت صتعتی
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی کامل با مباحث مربوط به ISO
 • R&D
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت تحقیق و توسعه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: msp - p3&6
 • کنترل هزینه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت هزینه - موسسه نوین پارسیان
 • Financial and Economic Feasibility Analysis
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره امکان سنجی پروژه ها - سازمان مدیریت صتعتی
 • ISO
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی کامل با مباحث مربوط به ISO
 • R&D
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مدیریت تحقیق و توسعه
https://.com