مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش صنایع صنایع /دانشگاه علم وهنر / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع - صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی ایران ارتباط
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت شرق سازه کویر
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه

پروژه ها

 • پروژه آبیاری دشت سیستان
  کارشناس کنترل پروژه

  توضیحات: از تاریخ 95/02/11 به عنوان کارشناس کنترل پروژه در پروژه دشت سیستان مشغول به کار بوده ام.

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اخذ مدرک MSP

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: اخذ مدرک از سازمان فنی و حرفه ای و مرکز خصوصی انوشه سیستم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشکده خصوصی
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: اخذ مدرک MSP
https://.com