مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 17
 • 1386 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم های صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  أNIC
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL Profile

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL Profile
https://.com