مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی صنعتی
  گرایش شناسایی و انتخاب مواد /دانشگاه آزاد اسلامی ساوه / معدل 1470

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  صنایع لبنی به آوران
  مدیر کارخانه

پروژه ها

 • 1392
  راه ندازی واحد لبنی
  نماینده مالک و مدیر ارشد کارخانه با تمامی اختیارات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com