مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه صنعتی شاهرود / معدل 14
 • 1390 تا 1394
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی فیزیک / معدل 19

پروژه ها

 • 1395
  منچ به زبان جاوا
  برنامه نویس
 • 1394
  سفر اسب به زبان c++
  برنامه نویس
 • 1394
  دفترپه تلفن به زبان c++
  برنامه نویس
 • 1394
  ماشین حساب به زبان c#
  برنامه نویس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به نوسندگی و فعالیت های سیاسی، علاقه به شعر و موسیقی ، بیلیارد و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Netbeans
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گزراندن دوره های fce , cae
دانش تخصصی
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com