مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1391
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه تهران-دانشكده كارآفريني

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  فني و مهندسي دُركاوش
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدير عامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه
 • سينما
 • استخر
 • گردش
 • شبكه هاي اجتماعي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com