مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
  مهندسی برق/ مسئول شیفت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com