مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه انرژی ساوه

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
    موسسه فرهنگی و هنری سیمای آفرینش
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند
https://.com