مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش اجرايي عمران /دانشگاه داريون

پروژه ها

 • 1392
  مسكن مهر ٧٢٠واحدي صدرا
  ناظر

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com