مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش خودرو /دانشگاه مهاجر روزانه / معدل 15
https://.com