مختصری از من

به عنوان یک فرد مثبت اندیش با داشتن روحیه کار تیمی و مدیریت زمان بسیار علاقمند هستم تا حین انجام کار بهترین خودم را به نمایش بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  /دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Adobe PhotoshopMicrosoft Word Excel power point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه زبان گویش
https://.com