مختصری از من

عضو فعال کانون کارفرمایان استان قزوین - عضو کارگروه ارزیابی و تشخیص کانون کارفرمایی استان قزوین - مسول نمایندگان هیئت های تشخیص در شهر صنعتی البرز قزوین

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت داروسازان ایران
  / مدیریت کارخانه بمدت ۱۲.۵ سال

  توضیحات: قبل از شغل فعلی بمدت 9 سال به ترتیب بعنوان مدیر انبار - مدیر برنامه ریزی تولید - مدیر تولید سایت - مدیر تولید مجتمع - مدیر سایت و مدیر کارخانه بودم ( در شرکت صنایع مفتولی تاکستان و مجتمع قوطی سازی آذر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنر - ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مرتبط با مدیریت کارخانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرتبط

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com