مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منایع انسانی استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 18.9
 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه /دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش آموزشی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.52
 • 1375 تا 1379
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه خلیج فارس / معدل 14.19
 • 1370 تا 1374
  دیپلم ریاضی فیزیک
  گرایش ریاضی و فیزیک / معدل 14.19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۸۶
  استانداری
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس

  توضیحات: استقرار اتوماسیون اداری
  اجرای سیستم آموزش

 • تیر ۱۳۷۵ تا تیر ۱۳۸۰
  نیروی دریایی سپاه پاسدارن
  سخت افزار و شبکه/ شبکه و ارتباطات

  توضیحات: اجرای شبکه داخلی نیروی دریایی سپاه
  استقرار سیستم های یکپارچه کارکنان
  استقرار سیستم اتوماسیون داخلی
  آموزش پرسنل

 • آبان ۱۳۷۴ تا دی ۱۳۷۵
  شرکت کنکاش رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ عضو هیات مدیره

  توضیحات: اجرای پرژوه های متعدد شبکه و اتوماسیون
  نمایندگی خدمات زیراکس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو فعال بسیج
 • عضو داوطلب هلال احمر
 • عضو باشگاه تیراندازی اهداف پروازی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com