مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
  گرایش برنامه ریزی منطقه ای /دانشگاه گیلان / معدل 16
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه گیلان / معدل 16.44

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  هایپراستار
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • اسفند ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  هایپراستار
  مالی و حسابداری/ صندوقدار
 • دی ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  سپهرشهر محیط
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس

  توضیحات: انجام پروژه های کیفیت خیابان شهر رشت
  آنجام طرح های هادی روستایی

https://.com