مختصری از من

به عنوان شخصی که 9 سال در یک گروه کاری شاغل بوده ام کاملا معنی تعهد و وابستگی سازمانی را درک و کارم را با علاقه دنبال می نمایم. علافه مند به حوزه های ارتباط نزدیک با مشتریان و کار تیمی می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی IT - مدیریت بازرگانی
  گرایش نرم افزار - بازار فروش /دانشگاه جامع علمی و کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت داتک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA-MCITP

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA-MCITP
https://.com