مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مهندس ماشین آلات

  توضیحات: انجام دوره خدمت سربازی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء،مهندس ماشین آلات در پروژه سد و نیروگاه سردشت،آذربایجان غربی.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  http://www.civilica.com/Paper-MECHCONF01-MECHCONF01_064=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Ansys / GSP/CFX/Fluent/PumpLinx/CF Turbo/GasTurb/FlowMaster
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد
https://.com