مختصری از من

15 سال کار مدیریتی و اجرایی در زمینه های رایانه - ارتباطات - بازاریابی و تبلیغات - خدمات نوین

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی کاردانی حسابداری - کارشناسی حرفه ای روابط عمومی
  گرایش امور رسانه /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بانک قوامین
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازاریابی و تبلیغات

  توضیحات: حدود چندین ماه به عنوان معاون شعبه فعالیت داشتم که مجددا به پست قبلم دعوت شدم. در واقع تاریخ دقیق خاطرم نیست.

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بانک قوامین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس مسئول دایره خدمات نوین و پاسخگویی مشتریان
 • تیر ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  بانک قوامین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول دایره انفورماتیک استان تهران
 • تیر ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  بانک قوامین
  سخت افزار و شبکه/ مسئول دایره انفورماتیک استان تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی روابط عمومی گرایش رسانه
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی روابط عمومی گرایش رسانه
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com