مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه ایوانکی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  همراه اول
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد مدیریت پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس کلیه مکاتبات و محاورات اداری انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک: Project Management with Microsoft Project Software
https://.com