مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش معماری سازمانی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ارشد معماری سازمانی و تحلیل کسب و کار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دانشگاه علوم پزشکی- برگزاری دوره های فرایندی
 • 1394
  برگزاری دوره تحلیل فرایند و سیستم پژوهشگاه نیرو

پروژه ها

 • 1395
  تدوین مدل مرجع خدمات دولت
  کارشناس ارشد معماری سازمانی

  توضیحات: مدل مرجع خدمات دولت را تدوین نمودیم

 • 1395
  تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی
  مارشناس ارشد معماری سازمانی

  توضیحات: چارچوب وبرنامه ملی معماری سازمانی را بصورت تیمی تدوین نمودیم

 • 1395
  مشاور و ناظر برای آماده سازی پژوهشگاه نیرو برای انجام پروژ] معماری سازمانی
  مشاور تحلیل فرایند و سیستم ها
 • 1394
  مشاوره و ناظر معماری کسب و کار بانک تجارت در حوزه core banking
  مشاور و ناظر تحلیل کسب و کار
 • 1393
  تدوین معماری سازمانی سازمان تنظیم مقررات
  معمار سازمانی ارشد

  توضیحات: تحلیل کسب و کار- وضع موجود و مطلوب
  تحلیل سیستم ها- وضع موجود و مطلوب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی گیتار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فرایندهای کسب وکار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستم ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معماری سازمانی سرویس گرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Rational rose
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • system architect
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • archi
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • aris
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bizagi BPMS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • enterprise architect
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فرایندهای کسب وکار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستم ها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • معماری سازمانی سرویس گرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com