مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه غیرانتفاعی کار قزوین / معدل 16.02

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  آژانس هواپیمایی نسیم بهشت امین
  مسئول اداری

  توضیحات: اینجانب در این شرکت کارمند و مسئول اداری بوده ام و کلیه امور مربوط به مکاتبات سازمان ها و شرکت ها و بایگانی مدارک و پروژه ها بعهده اینجانب بوده است.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به امور نساجی و رنگ رزی هستم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس مترجمی زبان
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com