مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی اهواز / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت مخابرات-پیمانکار adsl مخابرات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی فنی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBSng
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • BMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک: ccna
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network +

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: ccna
https://.com