مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه آزاد خوراسگان
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه صبح صادق / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  آموزشگاه زبانهای خارجی
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در کنفرانس بین المللی برندسازی گردشگری با سمت مترجمی واجرایی
 • 1394
  گذراندن دوره ticketing مقدماتی در مرکز فنی و حرفه ای استان اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com