مختصری از من

شخصی هستم از روی علاقه و تاقسمتی حرفه ای در زمینه منابع انسانی فعالیت می کنم و علاقه مند به کار در روابط عمومی می باشم و علاقمند هستم به پیشرفت در امور منابع انسانی و علاقمند ه کار های تیمی و بسیار مسئولیت پذیر هستم در زمینه کاری خودم که کارم رو دلسوزانه و به نحو احسن انجام دهم .

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی کارشناسی روابط عمومی
  گرایش روابط عمومی /دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران / معدل 17.55

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • آذر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  مرکز شماره گذاری خودرو غرب تهران (ورداورد)
  کاربرارشد ثبت مشخصات فردو خودرو و شماره گذاری (پلاک) خودرو

پروژه ها

 • 1383
  کودکان کار وخیابان
  مددکار اجتماعی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بدمینتون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گذراندن دورهICDL در مرکز روشنگر
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار وین کارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار وب کارت علم و صنعت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گذراندن دورهICDL در مرکز روشنگر
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
https://.com