مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد واحد شهرقدس

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  پرتو احسان آسیا
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول تولید
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  سد تونل سازه
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرا
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  فراز اختر سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  طرح و بنا
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول اجرا
 • شهریور ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  ایران ابزار
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدکار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرسی جوش NDT Level II
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com