مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی دارویی /دانشگاه ازاد واحد علوم دارویی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com