مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  گرایش -- /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  موسسه حقوقی و داوری عدالت سلیم
  مسئول دفتر/ امور حقوقی و دفتری
 • فروردین ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۵
  مدرسه غیر دولتی و زبان صدیق
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر و مسئول اجرایی
 • خرداد ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  موسسه زبان رضوان
  دبیر زبان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE - TTC

ابزار و نرم افزار

 • کامپوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مقدماتی فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ّFCE , TTC
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE - TTC
https://.com