مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1396
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اباده / معدل 15

دانش تخصصی

 • ایمنی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی متلب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی متلب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com