مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندس شیمی
    گرایش گاز /دانشگاه گچساران

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    سام سرویس
    پرسنل نصب و آموزش
https://.com