مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 16.04

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت بیتا طرح نو آور
  مهندسی صنایع/ کاراموز واحد کنترل پروژه

  توضیحات: آشنایی با واحد DCC و آموزش نرم افزار P6

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • کار با کامپیوتر و اینترنت و تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1
 • P6 -Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با EXCEL, WORD, POWERPOINT,ACCESS
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermediate
https://.com